Workshopy

Pánevní dno a střed našeho těla

Oblast pánve/pánevního dna je střed těla, naše těžiště, odkud vychází pohyb. Tato oblast je svalově, nervově i orgánově bohatá a má návaznost na fungování ostatních orgánových systémů. Není to jen ženská záležitost. Problematika pánevního dna je bližší ženám, ale je stejně důležitá i pro muže.

S pánevním dnem je potřeba pracovat

K tomu abychom mohli potenciál této části těla efektivně využívat je potřeba dobře ji poznat a začít s ní aktivně pracovat. Aktivní, tedy zdravé, pánevní dno znamená život bez úniku moči, bolestí zad a bolestí během menstruace. Pomáhá také zkvalitnit sexuální prožitek, souvisí s pocitem ukotvení v životě a s pocitem sebedůvěry a stability. Pánevní dno hraje také velmi důležitou roli při početí, těhotenství i porodu.

Program workshopu

teoretická část:
  1. Anatomie a funkce pánevního dna.
  2. Potíže vznikající při poruše pánevního dna a jak je řešit.
  3. Jak se potížím vyhnout?
  4. Souvislost pánevního dna s menstruací, těhotenstvím, porodem, sexualitou, sebevědomím a celkovou spokojeností.
praktická část:
  1. Protažení těla a rozproudění energie v oblasti pánve.
  2. Nácvik izolované aktivace svalů pánevního dna.
  3. Ukázka cviků k posílení dalších svalových skupin podílejících se na správném držení těla.
  4. Závěrečná relaxace podporující uvědomění si oblasti pánve a podporující pocit ukotvení a jistoty.

Po celou dobu workshopu je také dostatečný prostor na vaše dotazy, připomínky a náměty.

Kalendář akcí: 

V současné době pro vás bohužel nejsou připraveny žádné živé workshopy.

Zajímavé informace se však dozvíte také v mém e-booku a na blogu.